• (0212) 632 05 35
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

AKÜ BAKIMI

Aksaksız bir işŸletme için, akü bakımı, çevre şŸartları ve şŸarj sistemiyle bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Akülerin maksimum ömür ve kapasite ile hizmet vermesinde, özellikle sıcaklık ve temizlik yönünden çevre şartlarına, yeterli şŸarj bakımından ise, redresörlerin işŸletmesine bağlıdır.  

 Bu hususlar dikkate alınarak, periyodik bakımlarda aşŸağıdaki işŸlevler yerine getirilmelidir.  

 1. Akü odası temiz olmalıdır.
   
 2. Akü odası havalandırma sistemi kontrol edilerek çalışır durumda olması temin edilmelidir. 
   
 3. Akü odası duvarında termometre bulunmalı, oda sıcaklığının takriben 25 C'den fazla olmaması temin edilmelidir. 
   
 4. Akü odası aydınlatması kontrol edilmeli, çalışır durumda olması temin edilmelidir. 
   
 5. Aküler temiz olmalıdır. Gerekiyorsa temizlenmelidir. 
   
 6. Akü hücre tapalarının, gaz çıkarma delikleri kontrol edilmeli, temizlenerek açık durumda olması temin edilmelidir. (VRLA aküler için geçerli değildir.)
   
 7. Akü kutuplarının metalik kısımları kontrol edilmeli, gerekiyorsa korozyona karşı ince bir tabaka halinde vazelin sürülmelidir. 
   
 8. Bağlantı cıvataları kontrol edilmeli, çatlak olanlar yenisi ile değiştirilmeli, gevşemişŸ olanlar sıkılmalıdır. 
   
 9. Hücrelerdeki elektrolit seviyeleri kontrol edilmeli eksik olanlar saf su ilavesi ile tamamlan­malıdır. (VRLA ve tam kapalı bakımsız aküler için geçerli değŸildir.)
   
 10. Akü termometresi ile, elektrolit sıcaklığı ölçülmeli 35 C'den fazla ise, çevre sıcaklığı ve aşırı şŸarj akımı etkisi yönünden sebep araşŸtırılmalı ve giderilmelidir. 
   
 11. Dijital AVOmetre ile akü grubu kutuplarından yavaşŸ şŸarj voltaj değŸeri ölçülmeli, akü firmasının önerdiğŸi değŸerde olup olmadığı gözlenmelidir. DeğŸilse düzeltilmelidir. 
   
 12. Redresör üzerindeki akü ampermetresinden, uygun şŸarj akımı gözlenmeli, sıfır gösteriyor­sa, ilgili devrelerde bağlantı kopukluğŸu aranarak, aksaklık giderilmelidir.
   
 13. Bakımlar esnasında, bakım personelinin gözüne elektrolit sıçrarsa, hemen bol su ile yıkanmalı ve bir sağŸlık kuruluşŸuna müracaat edilmelidir.